Att sjunga i kör tillsammans ger en enorm utveckling för såväl grupp som individ. Att våga låta sin egen röst bära samtidigt som rösterna i gruppen ska sträva efter att smälta samman. Varje röst är viktig för att skapa en körklang, där sångarna tillsammans arbetar för att hålla ett gemensamt tempo, att lyssna in, att ta hänsyn och att sträva efter att gå bortom sin upplevda gräns.

Att använda körsång som en teambildande aktivitet är ett hierarkilöst sätt att umgås. Som sångare möts människor över gränserna. Den dominanta i gruppen blir plötsligt en underbar spröd sopran och den som vanligtvis inte tar någon plats får visa en fantastisk förmåga att hålla takten och leder hela sin grupp till seger. 

Dessutom visar körsång på stora hälsovinster. Forskning visar att körsång tränar de stora muskelgrupperna som sköter andningen, stärker immunförsvaret och sänker blodtryck och puls, minskar stresshormoner – och det allra vackraste är att körsång får människors hjärtrytmer att synkroniseras.

Körsång som teambuilding riktar sig till alla åldrar och grupper. Det kan vara ett event på en konferens eller personalfest, ett längre projekt för en klass som behöver jobba med sammanhållningen, en möhippa eller en helgaktivitet för föräldrar och barn som vill göra något tillsammans. Kontakta mig så syr vi ihop en skräddarsydd aktivitet!